Latest Video 

 छोटो भयो जामा.....

न त तिमी काली छौं...

Category: Modern songs

स्वीकार छ मलाई

Category: Modern songs

पानीको फोका हुँ म......

Category: Modern songs

तिमी भन्छौ भने मतिम्रै हुँ.....

Category: Modern songs