Latest Video 

 आइ लभ यू

तिमी र म पिरतीमा झ्याप....

Category: Modern songs

तिम्रो मुस्कानमा.....

Category: Modern songs

इनलभ.....

Category: Modern songs

मादलुले डाक्यो मलाई....

Category: Modern songs