कुन ठाउँ घुम्ने मन छ नी......

कुन ठाउँ घुम्ने मन छ नी, तिम्ले जहाँ भन्छ्यौ त्यही पुर्‍याउने धन छ नी ।