विछोडको करौंतिले काट्नु मन काट्यो

विछोडको करौंतिले काट्नु मन काट्यो 

जांदा जांदै मुलबाटोमा दुइटा बाटो फाट्यो 

 Latest Videos